Jumelage Ganshoren Rusatira

11.11.11-Actie

donderdag 10 juli 2014 door Webcomité
 • 11.11.11-Actie is aan de basis zelf van de Jumelage. De in 1996 gestichte Actie beoogt de steun aan de bevolkingen van het Zuiden die de meeste behoefte eraan hebben, dank zij een grote geld inzameling rond 11 november om 11u, waarvan haar naam. Ze wordt geleid door NCOS (nationaal centrum voor ontwikkelingssamenwerking, Nederlandstalig) en Elle est pilotée par le CNCD (centre national de coopération au développement, francophone) en CNCD (Franstalig), die allebei samengesteld worden als een koepel voor de NGO’s en andere instellingen die in de noord-zuidsamenwerking actief zijn, met de steun van een vrijwilligersnetwerk.
 • De Jumelage – zoals andere - werd in 1972 op aanvraag van 11.11.11-Actie gesticht, om de bewustmaking voor het Zuiden meer duurzaam te maken, niet alleen rond 11 november. Zier www.11.be (Nl.) en www.ncd.be (Fr.).
 • 11.11.11-Actie heeft altijd van de vastberaden steun van gemeente Ganshoren kunnen genieten, die bij 11.11.11 de eerste „grote projecten” in Rusatira heeft ingedient, namelijk:
  • de bouw van het geneescentrum (in 1974 omhuld, door de plaatselijke overheden, samen met de heer en mevrouw Demanet, die op eigen kosten gereisd hadden)
  • het globale ontwikkelingsproject voor landbouw en ambacht (1977-1985)
  • De volgende projecten werden door ZOA-ADA geleid (Zelf-Onwikkeling Afrika, Auto-Développement Afrique, vroeger Belgisch-Rwandese vereniging of ABR, een NGO die erkend is door 11.11.11 en door de Belgische ontwikkelingssamenwerking). Ze betreffen vanaf 1994 meerdere gejumeleerde Rwandese entiteiten, buiten Rusatira-Kinazi:
  • uitbreiding van het geneescentrum (1991-95): kraamkliniek, aids preventie, verpleegstershuizen, ziekenwagen
  • herstelling van het geplunderde geneescentrum (1994-95)
  • steun aan de kleine familialen of coöperatieve landbouwexploitaties (1999 tot 2011), met het landbouw- en veeteeltproject Busanaza, de projecten PAPPEA I en II, en het project PROVACEA (dat in later het project REPRECO opgenomen werd)
  • sociale projecten geïnspireerd door het ‘eigen-hulp’ systeem van ATD Vierde Wereld (2004-2013): Vrienden van ATD, SOLIVES, REPRECO (met een belangrijke andbouw- en veeteeltluik), Steun aan de coöperatieven.
  • -* De Fr. 11.11.11-Actie in Ganshoren wordt door leden van het Jumelagecomité belegd, samen met vrijwillige verkopers, in goede samenwerking met de Wereldwerkgroep die de Nl.-Actie belegd, en met des teun van het gemeentebestuur dat op het einde van de Actie alle vrijwilligers voor een vriendschapsdrank in het gemeentehuis uitnodigt.
 • Dank zij de inspanning van de vrijwilligers konden projecten gekozen en gesteund worden, in Rusatira, maar ook op andere plaatsen in Afrika (Rwanda, Kongo, Burkina-Faso, Mali) en zelfs in Peru, wanneer er geen 11.11.11-project in onze gejumeleerde gemeente voorzien waren (van 1986 tot 1990, in 1993, 1996, 1997, 1998, 2002).
  Sinds 2005 is de geldinzameling van 11.11.11 niet meer op voorhand voor bepaalde projecten bestemd, maar gaat eerst naar een gemeenschappelijke pot, die na de actie tussen projecten verdeeld wordt, naarmate de inspanning van de NGO’s en van hun vrijwilligers. Maar de Ganshorense vrijwilligers blijven evenveel enthousiast met dit nieuwe systeem. bénévoles 11.11.11.

Beginpagina | Contact | Overzicht van de site | |

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen in Ganshoren   ?

Site gebouwd met SPIP 2.1.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License