Jumelage Ganshoren Rusatira

Kleine projecten 2013

donderdag 10 juli 2014 door Webcomité
 • De kleine projecten van 2013 worden eerst besproken op de vergadering van 18 januari 2013 van het Rwandese jumelagecomité van Rusatira-Kinazi: er waren 13 aanvragen van scholen en 1 van het medische centrum (bijkomende latrines). Dit laatste wirdt enkel ter informatie aangegeven, daar het werk al in 2012 gefinancieerd was, maar vertraging heeft opgelopen. De 4 aanvragen van scholen om met kleinvee te starten krijgen een negatief advies, daar de scholen noch over ervaring noch over voldoende middelen beschikken, zodat het kleinvee te niet zou gaan. Op basis van deze adviezen worden de scholen verzocht hun aanvragen te verbeteren, en weer voor de vergadering van 30 januari in te dienen.
 • Begin maart krijgt het jumelagecomité van Ganshoren 10 vragen voor onderstening van 10 nieuwe kleine projecten, allemaal voor scholen.
  Het jumelagecomité moet rekening houden met de opmerkingen van het Rwandese jumelagecomité en van APROJUMAP die de dossiers overmaakte, met een „beurtrol” t.o.v. de scholen die op de laatste jaren gesteund werden en met de beschikbare begroting (in 2013 wordt de begroting beperkt om rekening te houden met een wettelijke toelage voor anciënneteit voor de wedden van de gezondheidshelpters). Het comité besluit 3 projecten te steunen:
  • 1.000 € voor de bouw van 8 nieuwe latrines (de vraag was voor 6) in de school Mwendo, die maar over 4 latrines voor … 720 leerlingen beschikt. De scholl doet mee voor 900 € met het uitgraven van de funderingen, enz.
  • 900 € voor het maken van 40 schoolbanken voor de schoolgroep Kotana (de vraag was voor 80).
  • 900 € voor het maken van 40 schoolbanken voor de school Mugogwe (de vraag was voor 75).
   In juli-augustus leveren beide scholen hun lastenboek aan lokale schrijnwerkerijen. De banken worden begin 2014 geleverd (met foto’s). De facturen worden in 2014 aan het comité van Ganshoren overgemaakt, om als bewijsstukken voor de fiscale vrijstelling van de giften t.o.v. FOD Financiën. bancs d'école
 • Daarenboven worden 11 CD-lezers (waarvan 5 met herlaadbare batterijen) alsook CD’s en leerboeken Engels per schip verzonden, om verdeeld te worden tussen 11 scholen die nog niet uitgerust waren, als gevolg van de opleidingen Engels gegeven door de 4 jongeren van Ganshoren die in Rusatira in 2011 verbleven. la classe

Beginpagina | Contact | Overzicht van de site | |

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen in Rusatira   ?

Site gebouwd met SPIP 2.1.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License