Jumelage Ganshoren Rusatira

redactiewoord: wie vrede wil, moet eerst armoede wegwerken, met meer ontwikkelings-samenwerking!

zondag 25 september 2016 door Gilles Labeeuw

Ik was onder de indruk bij het lezen van een interview van zanger Bono van U2 (LeSoir 17-18 sept.). Op een vraag over het geweld dat over muziekevenementen en andere bijeenkomsten stormde, antwoordde Bono met bijzonder veel realisme en menselijkheid. « Ik ben in Noord-Ierland geboren, zei hij, waar, al in mijn jeugdjaren, minderheidsbewegingen meer waarde gaven aan de terreuracties dan aan het menselijke leven. Zoiets kan men niet stoppen. Maar men kan hun ideologie verstikken, die de anderen met haat bekijken zodra zij verschillend zijn, of vreemdelingen zijn, of een ander geloof mededelen. Om hun aantrekkingskracht te vestikken, moet men armoede wegwerken. En daarom moet ontwikkelingssamenwerking prioritair worden».

De Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, die op 17 oktober sinds 1987 door de V.N. op het kalender gezet was, geeft de mogelijkheid om een eenvoudige melding te herhalen: armoede is een schending van de mensenrechten die niet onoplosbaar is, en die kan bestreden en overwonnen worden, zoals de slavernij of de apartheid (cf //www.stopdearmoede.welzijn.net/ ). Deze Werelddag zal ook in Rusatira-Kinazi gevierd worden, in de naam van de begunstigden van de sociale projecten die sinds 2004 plaatsvonden, onder de leiding van de Rwandese vzw Aprojumap, met de hoop op een duidelijke boodschap. Aprojumap en Jumelage nodigen op de viering uit, in de naam van de begunstigden.

Maar iedereen kan ook hieraan actief meedoen, in zijn milieu, inbegrepen de armen zelf. Deze foto is hier voorbeeldig: studenten uit de secundaire scholen maken hier bakstenen, nadat ze voor hun schoolmiddagmalen geholpen waren. De jumelage steunt de maaltijden om schooluival te mijden, en de jongeren brengen (letterlijk) hun steen op, in een actief partenaarschap voor ontwikkeling.

We hopen dat we met jullie hierover zullen kunnen praten: over dat nieuwe project ’feeding school’ en andere projecten, over 11.11.11, over de voorziene activiteiten in 2017 voor 45 jaren Jumelage cf , en ook – waarom niet – over zanger Bono, gedurende het Noord-Zuidsolidariteitsontbijt op 2 oktober, in ’Les Tarins’, van 8u30 tot 11u. Tot binnenkort!

Gilles Labeeuw


Beginpagina | Contact | Overzicht van de site | |

De activiteit van de site opvolgen nl  De activiteit van de site opvolgen Contacten, maandblad, blog  De activiteit van de site opvolgen Archieven   ?

Site gebouwd met SPIP 2.1.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License