Jumelage Ganshoren Rusatira

Jumelagecomité

Jumelage tussen   Jumelage entre   Twinning between
Ganshoren (BE) & Rusatira-Kinazi (Rwanda)

Onze doelstelling: de gemeentelijke overheid steunen bij de in 1972 bepaalde doeleinden: hulp aan Rusatira voor haar sociaaleconomische ontwikkeling en bevordering van cultuur- en vriendschapsbanden tussen de bevolkingen van beide gemeentes.

 

PROJECTEN IN UITVOERING ginder en hier

In Ganshoren:

 • OP ZATERDAG 14 MEI KREEG DE PRIJZENUITREIKING V/H TEKENWEDSTRIJD PLAATS VOOR DE JONGEREN VAN GANSHOREN, onder de voorzitterschap van de burgemeester en met de aanwezigheid van 3 oudschepen van de Jumelage [foto van links tot rechts] namelijk Anne-Marie Vincke (steun heruitrusing van de scholen na de genocide), Ginette Debuyck (creatie ’groen pad Guy Demanet’) en Chantal De Saeger (N-ZSolidariteitsontbijten en Noord-Zuidwandelkpad in Ganshoren) JPEG - 165.7 kB
 • ZATERDAG 1 OKTOBER om 18.30 uur in de Sporthal: Jumelageavond
 • ZONDAG 16 OKTOBER 8:30-11:00 Les Tarins: N-Z-Solidariteitsontbijt
 • VAN 18 TOT 27 NOVEMBER expo voor 50 jaar Jumelage, met (hoogstw.) op zondag 20 nov. Joseph Ndwaniye Rwandese schrijver van Ganshoren.

In Rusatira-Kinazi:

 • DE KLEINE JAARPROJECTEN 2022 zijn gekozen, en hun financiering is gestart JPEG - 70.8 kB 46 schoolbanken; materialen voor 5 woningen voor daklozen; hulp bij beroepsschool, en ondersteuning mutualiteitsgeld voor armen.
  Kortom 4 nuttige kleine projecten (foto’s van vergelijkbare kleine jaarprojecten uit 2018-2021)
 • PRIJZEN TEKENWEDSTRIJD VOOR DE JONGEREN VAN RUSATIRA: ze worden begin juli aangebracht (het schooljaar 2021-22 eindigt eind juli)
 • VERVOLG ONDERSTEUNING SCHOOLGELD voor jonge wezen en behoeftigen (2021-22):
  • ondersteuning in het hoger secundair onderwijs: 24 student(inn)en
  • middagmaaltijd in het lager secundair onderwijs (gratis behalve maaltijden)
  • beroepsopleidingen (beroepschool)

LAATSTE MAANDBLAD: mei 2022

Met de viering in mei van het 50 jaar bestaan van de Jumelage, werden de menselijke banden hersteld, zoals voor de covid: zie het maandblad van mei!

hier is het maandblad
JPEG - 855.3 kB

JUMELAGE NIEUWS 2022 MET ROLLENDE LIJST

Hieronder vinden jullie de afleveringen van het maandblad Jumelage van het lopend jaar, met de Nederlandstalige samenvattingen


december 2021

BESTE WENSEN en GOEDE GEZONDHEID VOOR JULLIE ALLEN!
...voor het jaar 2022 van het 50-jaar jubileum van de Jumelage, zoals in het maandblad van december beschreven

hier is het maandblad

Daarin kunnen jullie lezen dat ...

 • het vijfjaarlijkse tekenwedstrijd 2022 is gelanceerd, met de steun van de gemeente, met het thema
  „MET ONZE SCHOOL ONTDEKKEN WE DE WERELD”
  … maar soms met nieuwe locaties voor de tentoonstellingen.
 • De precieze ontdekking van het leven in het Zuiden wordt opnieuw naar voren gebracht, met de praktische werking van de mutualiteit in Rusatira (pg. 3) en met de rol van de bananenboom in de Zuidelijk – en Noordelijke – samenleving (pg. 4).
  Dit kan onze standpunten of eetgewoonten beïnvloeden!
 • Andere activiteiten zijn voorzien op zaterdag 12 maart en zondag 24 april - als het virus het toelaat - om onze wegen (terug) te vinden
 • De volgence vergadering gaat door op dinsdag 18 januari om 19u, in La Villa Gezellepl. 26

november 2021

Het maandblad Jumelage van november is klaar!

dit maandblad is hier
DAARIN VIND JE NOG EEN MOOIE AGENDA...
 • ZATERDAG 20 NOVEMBER Ecologische Transitiedag
  8u30-11u: Ontbijt, La Charnière Lowetstraat 9
  14u-17u: Standen, met 1 stand ’ecologische bananen’ van de Jumelage, Fr.Bib. Beeckmansstraat 35
 • DINSDAG 30 NOVEMBER 19u, La Villa, vergadering comité en sympathisanten
 • WEEKEINDE 11-12 DECEMBER: ONLINE KERSTMARKT (geen markt in La Villa): creaties in stoffen (schorten, zakken...), mandenwerk, houten of bananenkribben en wenskaarten van bananenblaren 35. carte N°32 Les Rois Mages
  Maak je keuze aan de online stand: hier en het wordt dan bij je thuis in Ganshoren gebracht

.. EN VOORAL 3 ORIGINELE INITIATIEVEN, HIER EN GINDER

 • * Eerst in Rusatira-Kinazi, met de keuze van 7 nieuwe studenten (uit meer dan 40 inschrijvingsdossiers) die 7 afgestudeerde gesponsorde studenten zullen vervangen.
  De bal ligt dus in ons / uw kamp voor deze collectieve sponsoring: de kosten bedragen +110 € / kwartaal
 • Een ander initiatief ginder: de beroepsschool Nyarurama voor naaiwerk, kapper, metselwerk, om in 3 of 6 maanden een opleiding te krijgen. JPEG - 54.2 kB Dit initiatief van de dorpelingen kreeg een prijs van de Zuidelijke Provincie en steun van de Jumelage voor de uitrusting en voor de opleiding van de armsten.
 • En hier, een initiatief om de kinderen van Rusatira te helpen: de 500 km gesponsorde fietstocht van André Demarque, 77 jaar oud, die deze prestatie beschrijft, met geweldige ontmoetingen.

oktober 2021

Jawel, onze activiteiten zijn op dit najjar herstart, en het maandblad van oktober geeft er een samenvatting van

hier is het maandblad

*- Eerst een slecht nieuws met het overlijden van Monique Leboutte. Het Redactiewoord herinnert aan haar rol van leraar in Ganshoren en haar zorg voor de integratie van handicaps, voor de gelijkheid van vrouwen en vooral voor openheid naar de wereld met de Jumelage en 11.11.11

*- En dan een balans van de hervatte activiteiten... JPEG - 53.1 kB

*- Op de volgende vergadering gaan we de balans in detail bekijken, en de toekomst voorbereiden: dinsdag 26 oktober 2021 om 19u, in La Villa, Gezellepl. 26


juli-augustus-september 2021

Na de zomermaanden met het slechte weer, komt het maandblad Jumelage met veel nieuws voor het najaar!

Hier gaat het maandblad
 • Niet te vergeten, op 17 oktober, Werelddag van de Bestrijding van Armoede ... JPEG - 109.1 kB
 • ... na andere mooie activiteiten ... JPEG - 205.4 kB

juni 2021

Met het begin van de zomer komt het maandblad Jumelage van juni

hier is het maandblad
Jullie kunnen erin vinden
 • een redactieartikel dat ons herinnert dat de covid-besmetting in het noorden zoals in het zuiden aanwezig blijft, zodat zomerbezoeken beter tot aangrenzende gebieden beperkt worden. We bezoeken in het maandblad dus 2 ‘villages’ in Rusatira-Kinazi...
 • eerst het dorp Nyarurama (sector Kinazi), waar de dorpelingen een ’beroepsschool’ hebben gebouwd, zoals al in het maandblad van mei aangekondigd. Nu gaan hierin details en foto’s (‘klein project 2021’)
 • ...dan het dorp Mucunda (sector Rusatira) waar, dankzij het sociale project LIVE, de bewoners prachtige fruitbomen hebben geplant (‘klein project 2018’). Hierin gaan een 1ste balans en schitterende foto’s!

mei 2021

Met deze lentezon die eindelijk gekomen is, vinden jullie ook de aflevering van mei van het maandblad Jumelage!

dit maandblad is hier

Jullie vinden erin ...

 • een redactiewoord ter herinnering van ons medelid Agnès STIERNET, gestorven op 9 mei, en haar woorden : DOE HET ZO DAT UW STEUN OVERBODIG WORDT, om VAN EEN HULPRELATIE NAAR EEN VRIENDSCHAPSRELATIE OVER TE GAAN!
 • het traditionele verslag van de Algemene Vergadering (5/18), die ondanks een hectisch schooljaar een moeilijk jaar afsloot, zonder stopzetting v/d projecten! JPEG - 122.8 kB
 • dit rapport beschrijft de keuze van de in 2021 ondersteunde kleine jaarprojecten Ze zullen in het maandblad van juni worden beschreven, met o.m. een project dat Agnès blij had gemaakt: in Nyarurama wordt een nieuwe beroepsschool geopend, op initiatief van bewoners die 3 gebouwen hebben gerenoveerd met een ’aanmoedigingsprijs’ van de Provincie. Ze gaat jongeren van het laag en hoog secundair onderwijs opleiden, voor naaiwerk, metselwerk en kappers (foto van het bezoek door de Jumelalge). Vrijwillige metselaars komen helpen, en de kapsalon beoogt een financiële autonomie
 • de volgende vergadering is vvorzien op dinsdag 15 juni om 19u, eerst voorzien per internet, maar hoogstwaarschijnlijk werkelijk, in De Villa, G. Gezellepl. 26

april 2021

Met dit zonnig en koud weer komt je zonnig en warm maandblad Jumelage van april!

hier is het maandblad
Hier gaat de samenvattende inhoud:
 • «Hoop om uit de huidige crisis te geraken», een redactiewoord (Fr) om hoopvol nieuws tussen de lijnen van dit maandblad te ontdekken
 • De synthese van de brieven van de gesponsorde studenten uit Rusatira-Kinazi, met de foto gemaakt tijdens de uitwisseling van hun brieven met de nieuwjaarskaarten en pennen ontvangen van Ganshoren (april 2021, einde 2de kwart. 2020-21) JPEG - 3.3 MB De voorstelling v/h nieuwe boek van John May (prof. VSA en oud-Ganshorenaar) „DEMOGRAPHIE & EMERGENCE ECONOMIQUE en AFRIQUE SUBSAHARIENNE”,

Meest recente artikels


Meest recente artikels


37ste jaar – nr 5

mei 2022

dinsdag 14 juni 2022 door Gilles Labeeuw

Met de viering in mei van het 50 jaar bestaan van de Jumelage, werden de menselijke banden hersteld, zoals voor de covid: zie het maandblad van mei!

hier is het maandblad
JPEG - 855.3 kB OPGEPAST: lees AUB zaterdag 1 oktober

Beginpagina | Contact | Overzicht van de site | |

De activiteit van de site opvolgen nl    ?

Site gebouwd met SPIP 2.1.26 + AHUNTSIC

Creative Commons License